013-33758455
مبتلایان اومیکرون حداقل تا 6 روز پس از شروع علائم ویروس زنده دفع می کنند.

مبتلایان اومیکرون حداقل تا 6 روز پس از شروع علائم ویروس زنده دفع می کنند.

1400/12/23

نتیجه یک مطالعه کوچک نشان داد بیماران مبتلا به واریانت اومیکرون به اندازه بیمارانی که به واریانت های قبلی ویروس کرونا آلوده شده اند، مسری باقی می مانند و ویژگی‌های بالینی عفونت نوع SARS-CoV-2 Omicron، از جمله دوره کمون و میزان انتقال، این گونه را از انواع قبلی متمایز می‌کند. با این حال، اینکه آیا مدت زمان دفع ویروس زنده بین omicron و انواع قبلی متفاوت است، به خوبی درک نشده است.

برای مشخص کردن چگونگی تأثیر نوع و وضعیت واکسیناسیون بر دفع ویروس زنده، از بیماران سرپایی علامت‌دار که به تازگی مبتلا به کووید-19 تشخیص داده شده بودند، نمونه‌برداری کردند. سواب های قدامی بینی برای بار ویروسی، توالی و کشت ویروسی مورد آزمایش قرار گرفتند. زمان تبدیل PCR بین افراد آلوده به نوع Delta و Omicron و همینطور زمان تبدیل به کشت نیز مشابه بود، با میانگین زمان تبدیل به کشت 6 روز (محدوده بین 4-8 روز) در هر دو گروه بود. همچنین هیچ تفاوتی در زمان PCR یا تبدیل کشت بر اساس وضعیت واکسیناسیون وجود نداشت.

در این مطالعه مشخص شد افراد مبتلا به کرونا صرف نظر از نوع واریانتی که به آن آلوده شده اند یا وضعیت واکسیناسیونشان به طور متوسط حدود 6 روز پس از شروع علائم قادر به دفع ویروس زنده هستند.

این رقم برای حدود 1 در هر 4 نفر به بیش از 8 روز می رسد.

بیماران عزیز تست کووید در این مرکز انجام می شود و می توانند با مراجعه به ازمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر کشاورز از خدمات تشخیص پیش از تولد و مشاوره بهرمند شوند. http://dr-keshavarzgenlab.com

 

منبع: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.01.22271582v1