013-33758455
لیست آزمایش ها که در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر کشاورز انجام می گیرد. این آزمایش ها توسط مجربترین کارشناسان و با استفاده از بروزترین و دقیقترن دستگاه ها انجام می گیرد. در صورتی که نیاز به بررسی نسبت به هر کدام از بیماری ها زیر دارید تیم آزمایشگاه دکتر کشاورز در کنار شما در تمام مراحل ( مشاوره و....) می باشد