013-33758455
ساعت کار آزمایشگاه

  • همه روزه( جز ایام تعطیل) از ساعت 8 صبح تا ساعت 9 شب جز پنج شنبه که از ساعت 8 تا 12 ظهر می باشد.